Obsahová bohemika 16. a 17. století (lístkový katalog)

Abecedně řazené digitalizované bibliografické popisy cizojazyčné bohemikální produkce zahraničních tiskáren 16. a 17. století, tj. zahraniční vydání děl autorů, pocházejích z českých zemí a spisy cizích autorů, vztahující se svým obsahem nebo okolnostmi vzniku k českým zemím. Reprodukovány jsou bibliografické záznamy pouze těch vydání, která mohla být bibliograficky popsána podle dochovaného výtisku či výtisků, jejichž knihovní signatury jsou u bibliografického popisu uváděny (většinou na poslední kartě). Kartotéční záznamy neprošly před skenováním žádnou revizí ani korekturami a je tedy nutno k záznamům přistupovat s vědomím, že mohou být korigovány a Knihovědné oddělení vděčně přijme každé doplnění. Vzhledem k tomu, že ve skenované podobě je zde zveřejňován rukopisný materiál, původně chápaný jako podklad k redakčním úpravám a doplňování, jsou mezi kartami i takové, které obsahují jen stručná biografická data určitého autora, aniž by následoval popis nějakého jeho bohemikálního díla. Jsou to záznamy vzniklé během excerpce odborné literatury, upozorňující na případné autorství bohemikálních spisů.

Lístkový katalog: