Obsahová bohemika 16. a 17. století (lístkový katalog)

Digitalizované katalogové lístky obsahují bibliografické popisy cizojazyčné bohemikální produkce zahraničních tiskáren 16. a 17. století. Jde o tzv. autorská a obsahová bohemika, tj. zahraniční vydání děl autorů, pocházejících z českých zemí, a spisy cizích autorů, vztahující se svým obsahem k českým zemím. Digitalizovaná kartotéka cizojazyčných obsahových bohemik si nečiní nárok na úplnost. Katalogové lístky obsahují záznamy pouze těch vydání, která byla popsána podle dochovaného výtisku. Lístky uvádějí lokace exemplářů i signatury dochovaných tisků, avšak mnoho exemplářů zejména v zahraničních knihovnách není evidováno. Kartotéční záznamy neprošly před digitalizace revizí a takto je nutno k nim přistupovat. Jde o první zveřejnění původně rukopisného materiálu, který bude být korigován a doplněn do elektronické databáze BCBT. Některé karty obsahují pouze stručná biografická data určitého autora, tyto záznamy upozorňují na případné autorství bohemikálních spisů.

Lístkový katalog: