Knihovní fondy zkoumané pro BCBT

Bibliografický průzkum byl proveden již ve všech významných pražských knihovnách s historickými fondy a v současnosti probíhá nebo je dokončen v přibližně 40 institucích mimopražských (knihovny, archivy, galerie). V seznamu nejsou uvedeny knihovny, v nichž byla pro BCBT zjišťována pouze vydání spisů Bohuslava Balbína a J. A. Komenského v rámci přednostní přípravy personálních bibliografií těchto autorů.

PRAHA

 • Národní knihovna v Praze – excerpována bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (na starších popisech signatury uvozeny zkratkou UK, později SK, NK).
 • Knihovna Národního muzea – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři (v seznamech dochovaných exemplářů se její signatury objevují uvozeny převážně zkratkou KNM),
 • zámecké knihovny spravované Knihovnou Národního muzea – cizojazyčná bohemika excerpována z lokálních katalogů, jež neumožňují spolehlivě dodržet kritérium obsahové, event. autorské; u poloviny excerpt signatury připsány, bibliograficky popsána pouze část nově zjištěných vydání; současné deponování exemplářů nutno konzultovat v oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea, neboť řada fondů byla restituována (u signatur následuje za zkratkou KNM název fondu).
 • Strahovská knihovna Kláštera premonstrátů – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (u většiny signatur zkratkaStrahov. k., řidčeji zkratka Památníku národního písemnictví – PNP).
 • Knihovna Památníku národního písemnictví – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (dnes je v ní nutno hledat především tisky z tzv. Karáskovy galerie se signaturami „Kar. gal.“ uvedenými za zkratkou Strahov. k. nebo PNP).
 • Knihovna Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, připsány všechny signatury, bibliograficky popsány nově zjištěné výtisky domácí tiskařské produkce 16. a 17. století (signatury uvozeny zkratkou Strahov. k. nebo PNP, za níž následuje Vyš. kap.).
 • Knihovna františkánů – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (na starších popisech signatury uváděny pod zkratkami Národní knihovny – UK, SK následovanými názvem řádu).
 • Knihovna křižovníků s červenou hvězdou – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (na starších popisech signatury uváděny pod zkratkami Národní knihovny – UK, SK následovanými názvem řádu).
 • Knihovna dominikánů – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána (na starších popisech signatury uváděny pod zkratkami Národní knihovny – UK, SK následovanými názvem řádu).
 • Knihovna benediktinů – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, popsány tisky ze 16. století (na starších popisech signatury uváděny pod zkratkami Národní knihovny – UK, SK následovanými názvem řádu).
 • Knihovna augustiniánů – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury z části připsány, popsány výtisky nově zjištěných vydání ze 16. století (na starších popisech signatury uváděny pod zkratkami Národní knihovny – UK, SK následovanými názvem řádu).
 • Knihovna Metropolitní kapituly – excerpována bohemika v celé šíři, signatury připsány, bibliograficky popsána nově zjištěná vydání tiskařských bohemik 16. a 17. století (na popisech signatury uváděny většinou zkráceným názvem K. metropol. kap.).
 • Knihovna Astronomického ústavu AV ČR – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána.
 • Knihovna Akademie věd ČR – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři signatury připsány (s tehdejší zkratkou ZK nebo ZK-ÚVI), nově zjištěná vydání popsána.
 • Knihovna poslanecké sněmovny v Praze – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány (Parlamentní knihovna).
 • Knihovna Evangelické teologické fakulty UK v Praze (též někde nesprávně jako Knihovna Husova domu) – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána.
 • Knihovna Historického ústavu Armády ČR v Praze (HÚ AČR) – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána.
 • Státní technická knihovna
  – excerpována cizojazyčná bohemika v celé šíři, signatury připsány.

 

MIMOPRAŽSKÉ KNIHOVNY

Čáslav

 • Městské muzeum – excerpována cizojazyčná tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Česká Lípa

 • Vlastivědné (dříve Okresní vlastivědné) muzeum – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století z knihovny augustiniánů, většina signatur připsána, část nově nalezených bohemik popsána.

České Budějovice

 • Jihočeské muzeum – excerpována cizojazyčná bohemika 16. a 17. století, signatury připsány.

Choceň

 • Orlické (dříve Městské) muzeum – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Chotěboř

 • Městské muzeum – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány, nově zjištěné tisky popsány.

Jihlava

 • Muzeum Vysočiny – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána.

Litoměřice

 • Biskupská knihovna – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány, část nově zjištěných vydání popsána.
 • Oblastní (dříve Okresní vlastivědné) muzeum – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Litomyšl

 • Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.
 • Muzeum a galerie excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Louny

 • Oblastní muzeum, fond knihovny augustiniánského kláštera z Dolního Ročova – bohemika excerpována v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání 16. a 17. století popsána.

Mělník

 • Státní okresní archiv – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.
 • Regionální (dříve Okresní) muzeum –excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Mikulov

 • Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Mladá Boleslav

 • Státní okresní archiv – excerpována tiskařská bohemika 16. a 17. století z bývalé knihovny piaristů, signatury připsány.

Most

 • Oblastní muzeum– excerpována bohemika v celé šíři, signatury připsány, nově zjištěná vydání popsána.

Nelahozeves

 • Roudnická Lobkowiczká knihovna – excerpována a popsána bohemika v celé šíři (signatury dochovaných exemplářů jsou na starších popisech pod zkratkou Národní knihovny – UK, SK nebo NK, uvozeny Roudn.)

Olomouc

 • Vědecká knihovna (dříve Státní vědecká knihovna – zkratka SVK) – excerpována cizojazyčná tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány, bibliograficky popsány tisky s vedutami.

Plzeň

 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dříve Státní vědecká knihovna – zkratka SVK) – částečně excerpována cizojazyčná bohemika podle všech kritérií z klášterní knihovny františkánů, signatury připsány.

Polná

 • Muzeum (dříve Městské) Polná – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Rokycany

 • Muzeum Dr. Bohuslava Horáka (dříve Okresní muzeum) – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Rychnov nad Kněžnou

 • Okresní muzeum Orlických hor – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Soběslav

 • Husitské muzeum v Táboře, pobočka (dříve Muzeum husitského revolučního hnutí Tábor) – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, většina signatur připsána.

Strakonice

 • Muzeum středního Pootaví – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Třebíč

 • Státní okresní archiv – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.
 • Muzeum Vysočiny (dříve Západomoravské muzeum) – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Velká Bíteš

 • Městské muzeum – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Vlašim

 • Muzeum Podblanicka (dříve Okresní muzeum Benešov, pobočka) – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Vysoké Mýto

 • Regionální (dříve Okresní) muzeum – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Zdiby

 • Státní okresní archiv Praha-východ (dříve v Nehvizdech) – excerpována cizojazyčná bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

 

ZAHRANIČNÍ KNIHOVNY

Maďarsko

Budapest

 • Akadémiai Könyvtára – excerpována a popsána tiskařská bohemika 16. a 17. století.
 • Országos Széchényi Könyvtár – excerpována a popsána tiskařská bohemika 16. a 17. století.

Polsko

Cieszyn

 • Biblioteka Cieszyńska – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, většina signatur připsána.
 • Biblioteka Tschammera – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, většina signatur připsána.
 • Biblioteka Dekanatu – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, většina signatur připsána.
 • Muzeum Cieszyn – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány.

Itálie

Roma

 • Biblioteca Angelica – excerpována a popsána tiskařská bohemika 16.–18. století.
 • Biblioteca Vaticana – excerpována a popsána tiskařská bohemika 16.–18. století.

Švédsko

Stockholm

 • Kungliga biblioteket – excerpována tiskařská bohemika do 1. desetiletí 17. století podle katalogu bývalé rožmberské knihovny, signatury připsány, nová bohemika popsána

Strängnäs

 • Domkyrkobilioteket – excerpována tiskařská bohemika do 1. desetiletí 17. století podle katalogu bývalé rožmberské knihovny, signatury připsány.

Västerås

 • Stifts- och landsbiblioteket – excerpována tiskařská bohemika do 1. desetiletí 17. století podle katalogu bývalé rožmberské knihovny, signatury připsány.

Rakousko

Wien

 • Österreichische Nationalbibliothek – excerpována tiskařská bohemika 16.–17. století, signatury připsány, bibliograficky popsány tisky s vedutami.

Německo

Wolfenbüttel

 • Herzog August Bibliothek – excerpována tiskařská bohemika 16.–18. století, signatury připsány, nově zjištěná bohemika popsána z 90 procent.