Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Analytické popisy jednotlivých vydání bohemikálních tisků byly od roku 1953 zpracovávány na katalogové karty. Zvlášť byly vyčleněny spisy J. A. KomenskéhoBohuslava Balbína, jejichž bibliografické popisy byly publikovány samostatně. Od roku 1993 byly nové záznamy zpracovávány do elektronické databáze v systému ISIS. V roce 2013 proběhla konverze do systému Clavius a od roku 2022 využívá databáze systém Verbis. Důležitým mezníkem byla integrace databáze BCBT do portálu Knihověda.cz, jehož databáze virtuálně spojuje BCBT a Knihopis. Virtuální spojení obou databází české národní retrospektivní bibliografie představuje základní infrastrukturu pro výzkum české knižní kultury do roku 1800 a zásadním způsobem zvyšuje badatelský komfort i využití zpracovávaných dokumentů. 

V současné době databáze BCBT eviduje cizojazyčné bohemikální prvotisky, tiskařská bohemika 16.–18. století a obsahová bohemika 18. století včetně desiderát. Většina obsahových a autorských bohemik 16.–17. století databáze zatím neuvádí, jejich popisy jsou zpřístupněné na digitalizovaných kartotéčních lístcích. 

Databáze BCBT je stále rozšiřována o další údaje, lokace dochovaných exemplářů v českých i zahraničních knihovnách včetně signatur. Postupně doplňujeme linky na digitální kopie tisků v českých i zahraničních knihovnách a upravujeme záznamy spisů zatím známých jen z literatury (tzv. desideráta).