Cizojazyčná bohemika

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)
BCBT je v Knihovně AV ČR vytvářena od poloviny 50. let 20. století. V současné době obsahuje cca 25 000 podrobných analytických popisů získaných průzkumem historických fondů 50 českých a zahraničních knihoven … více

 

Databáze BCBT (vstup)
Databáze zpřístupňuje analytické popisy cizojazyčných tiskařských bohemik 16.–18. století a popisy cizojazyčných bohemikálních prvotisků. Každý záznam má přidělené unikátní identifikační číslo BCBT, které je nutné uvádět při jeho citaci… více

 

Tiskařská bohemika 16. a 17. století (lístkový katalog)
Abecedně řazené digitalizované bibliografické popisy cizojazyčných tisků vydaných na území dnešní České republiky v 16. a 17. století. Připojen je také digitalizovaný pomocný rejstřík tiskařů … více

 

Obsahová bohemika 16. a 17. století (lístkový katalog)
Abecedně řazené digitalizované bibliografické popisy bohemikální produkce zahraničních tiskáren 16. a 17. století … více

 

Bibliografie spisů J. A. Komenského (lístkový katalog)
Digitalizované kopie bibliografických popisů s cca 1035 záznamy o vydáních děl J. A. Komenského, zjištěných heuristikou a excerpcí komeniologické literatury a katalogů 130 domácích a 220 zahraničních knihoven … více

 

Bibliografie spisů Bohuslava Balbína
Digitální kopie publikace: I. Bibliografické popisy, II. Rejstříky
A. Baďurová – B. Brtová – J. Johanides – J. Sládková – S. Vidmanová: Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do roku 1800. I. Bibliografické popisy. II. Rejstříky, In: Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 2. Praha, ZK-ÚVI ČSAV 1989.