Archiv rubriky: Aktuálně

Knihy a dějiny – právě vyšlo č. 1-2, roč. 23, 2016

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především pramenné studie věnované českým a moravským tiskařům. Jana Tvrzníková se zabývá ilustračním materiálem z produkce pražského tiskaře 16. století Michaela Peterleho, Miroslav Myšák analyzoval a edičně zpřístupnil příjmový deník olomoucké tiskařky Anny Alžběty Ettelové z poloviny 17. století. Další dva příspěvky jsou věnovány frontispisům, které byly do tisků umisťovány s propagačně-marketingovým cílem přimět čtenáře ke koupi (Hana Beránková, Typologie barokních frontispisů v bohemikálních tiscích a Klára Andresová, Frontispisy a ryté titulní listy vojenských příruček). Shrnující charakter má příspěvek z pera Veroniky Sladké věnovaný především středověkým dějinám knihovny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Praze, jehož pokračování přineseme v následujícím čísle.
Číst dále »

Výstava „Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína“ a doprovodné přednášky

Panelová výstava upozorní na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod. Připomene též vztah B. Balbína k císaři Karlovi IV., jehož 700. výročí narození je letos mohutně vzpomínáno.

Výstavu během Týdne vědy a techniky AV ČR doplní série 4 doprovodných přednášek.
Číst dále »

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR

V pondělí 1. 11. odstartuje 16. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. V jeho rámci Knihovna AV ČR nabízí zdarma jednodenní vstup do knihovny, soutěž o Ipad, exkurze ve studovně na Národní a v Digitalizačním centru v Jenštejně u Prahy, výstavy „Architektura doby Karla IV“ a „Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína“ se sérií doprovodných přednášek. Přednášky jsou také součástí programu Knihovny snů (12. 11.), jejímž tématem je v roce 2016 středověká každodennost. Během Knihovny snů proběhnou také soutěže a divadelní představení pro děti a koncert skupiny Už jsme doma.

Srdečně všechny na festival Týden vědy a techniky do Knihovny AV ČR zveme! Číst dále »

Knihy a dějiny 22/2015

Dovolujeme si Vás upozornit, že vyšlo nové číslo časopisu Knihy a dějiny 22/2015.

V tomto čísle naleznete studii Hany Ferencová o obrazu českých zemí, který si v 17. století odnášeli z Čech angličtí cestovatelé, příspěvek o povodních v českých zemích 16. až 18. století (Jan Munzar – Stanislav Ondráček – Lubor Kysučan). David Mach přináší detailní zprávu o zajímavém evangelickém rukopisu z fondu Národní knihovny, autoři Miroslav Koudela a Petr Mašek se pokusili o rekonstrukci dosud neznámé knihovny Veita Ulricha Marschalla z Ebnetu a Kristina Kaucká se zabývala osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období.

Tradiční součástí časopisu jsou také nálezové zprávy a zprávy o projektech, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy o knihovědných konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v roce 2015.

Číst dále »

Výstava „Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“

Srdečně Vás zveme na výstavu „Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“, která bude slavnostně zahájena v pondělí 2. listopadu 2015 od 14 hod. Výstava bude doplněna sérií přednášek, které proběhnou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR od 2. do 12. 11. 2015. Číst dále »

Nové číslo časopisu Knihy a dějiny 21/2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Knihy a  dějiny 21/2014.

Naleznete v něm studii o významné barokní knihovně Františka Eusebia z Pöttingu, ve které Jaroslava Kašparová podává mimo jiné i soupis zjištěných dochovaných knih z této knižní sbírky. Andrea Jelínková představuje unikátní a dosud neznámou sbírku vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR, která byla shromážděná před více než sto lety sběratelem Eduardem Langerem. Tématu Egypta a Blízkého východu v kramářských písních, ve kterých silně přetrvávalyzakořeněné stereotypy o Turcích, se věnuje Michal Klacek. Petr Mašek představuje konvolut vzácných tisků, který byl objeven v zámecké knihovně ve Strážnici, a jež částečně pocházel z majetku luteránského teologa Matthiase Flacia Illyrica. Za pozornost stojí i diskuzní příspěvek Petra Voita, ve kterém se zamýšlí nad koncepcí českého výzkumu knižní kultury a nad připraveností současné generace věnovat se knižní kultuře jako samostatnému vědeckému oboru.

Tradiční součástí časopisu jsou také aktuální zprávy o projektech, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy z knihovědných konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v roce 2014. Číst dále »

Humanismus v rozmanitosti pohledů

Knihovna AV ČR vydala v říjnu 2014 u příležitosti významného životního jubilea PhDr. Josefa Hejnice, CSc., kolektivní monografii Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Ta sdružuje celkem 25 příspěvků z pera významných badatelů v oboru historie, archivnictví, filologie, knihovědy nebo bohemistiky z České republiky i ze zahraničí. Autoři a vydavatelé předkládají tento soubor studií a zamyšlení o humanismu odborné veřejnosti jako výraz úcty k vědecké erudici dr. Hejnice a zároveň jako odvážný pokus o vyjádření díků jubilantovi za vše, čím obohatil jejich znalosti a inspiroval jejich vlastní práci.

Číst dále »

Výstava „Putovat vzduchem aneb Balony“

Srdečně vás zveme na výstavu „Umění putovat vzduchem aneb Balony“, která bude od 31. 10. do 31. 12. 2014 v pracovní dny zdarma přístupná ve vstupním prostoru studovny. Výstava představuje vzduchoplaveckou literaturu z historického fondu KNAV. Knihovna vlastní téměř 70 tisků z 18. a 19. století s touto tematikou. Výstava seznámí s historií této sbírky a na vybraných ukázkách představí jednotlivé exempláře. Číst dále »

Nové číslo časopisu Knihy a dějiny 20/2013

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Knihy a dějiny, kterému jsme po dvaceti letech existence dopřáli modernější grafickou podobu. V tomto čísle naleznete pět původních studií s výsledky bádání v oblasti dějiny knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě do poloviny 19. století, recenze domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy o knihovědných výstavách a konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v minulém roce. Číst dále »

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

Zprávy z Egypta jsou letos v našich médiích více než časté. Zajímá Vás, jak se o něm dozvídali lidé před pol. 19. století? Přijďte na výstavu s doprovodnými přednáškami v Knihovně Akademie věd ČR. Začínáme 4. listopadu. Číst dále »